Nyhet | 2013-11-13 | 13:48

WANO besöker Forsmark

WANO

Måndag den 18 november anländer ett WANO-team (World Association of Nuclear Operators) till Forsmark. Under fem dagar kommer teamet att undersöka hur förbättringsmöjligheter som tidigare föreslagits har följts upp och åtgärdats.

Syftet med granskningsveckan är att WANO-teamet ska utvärdera hur väl Forsmarks Kraftgrupp lyckats hantera de förbättringsåtgärder som definierades vid den senaste granskningen 2011. Veckan kommer bland annat att bestå av besök i kraftverksanläggningarna, observationer av arbeten och interjuver med medarbetare.

Internationella granskningar av Forsmarks kärnkraftverk görs med regelbundenhet. WANO arbetar alltid på uppdrag av kärnkraftföretagen själva och arbetet bygger på kontinuerligt utvecklingsarbete och en strävan efter att hela tiden utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Fakta om WANO
WANO är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över som grundades 1989. Organisationen arbetar endast på uppdrag av medlemmarna och är ett viktigt forum för erfarenhetsåterföring i branschen. Granskningarna görs av kollegor från andra kärnkraftverk och syftet är att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

Till WANO:s hemsida