Nyhet | 2010-03-19 | 14:39

WANO granskar Forsmark 2011

Forsmark ansökte nyligen om att bli granskade av WANO, World Association of Nuclear Operators. Forsmarks målsättning är att genomgå en WANO-granskning vart sjätte år.

WANO är en global samarbetsorganisation med syfte att förbättra säkerheten vid världens kärnkraftverk. Organisationen har ingen koppling till någon myndighet utan består av medlemmar från 440 kärnkraftverk i 36 länder. WANOS granskningar sker på frivillig grund, på initiativ av kärnkraftverken själva.

Ansökan om granskning har nu lämnats in och WANO:s team beräknar att komma till Forsmark under slutet av 2011. Utifrån riktlinjerna granskas då anläggningens status, Forsmarks organisation samt det dagliga arbetet vid kärnkraftverket. Senast en WANO-granskning genomfördes i Forsmark var 2004.

Göran Runermark

Claes-Göran Runermark

OSART-granskningen som genomfördes av FN:s internationella atomenergiorgan, IAEA, 2008 med uppföljning förra året visar att Forsmark uppnått en god internationell standard.
– Externa ögon betyder mycket för Forsmarks säkerhetsarbete. Nu fortsätter vårt arbete med att nå bästa internationella standard, säger Claes-Göran Runermark, Forsmarks projektledare för den kommande WANO-granskningen.