Nyhet | 2011-10-28 | 13:15

WANO granskar Forsmark i november

Den internationella kärnkraftsorganisationen WANO besöker Forsmark i slutet av november. Syftet är att granska säkerhetsarbetet på kärnkraftverket.

Forsmark kärnkraftverk

Externa granskningar är viktigt stöd i Forsmarks säkerhetsarbete. I slutet av november genomför därför WANO en granskning av anläggningen. WANO står för World Association of Nuclear Operators och granskningen som påbörjas den 21 november utförs av experter från kärnkraftverk runt om i världen. Forsmark får genom granskningen tillgång till en bred, internationell och oberoende expertis som granskar anläggningen i förhållande till internationell säkerhetsstandard. Det är Forsmark som har bjudit in WANO. Efter granskningen överlämnar WANO en rapport med identifierade förbättringsförslag och styrkor.

Senast en extern säkerhetsgranskning genomfördes på Forsmark var 2008 då FN:s atomenergiorgan IAEA, utförde en så kallad OSART-granskning. Vid den granskningen presterade Forsmark ett gott resultat. Fakta: WANO består av medlemmar och en styrelse där 36 länder med sammanlagt 440 kärnkraftverk är medlemmar. WANO:s syfte är att skapa en världsomspännande organisation för erfarenhetsutbyte med mål att förbättra säkerheten vid världens kärnkraftverk.

Länk till WANO:s hemsida