Nyhet | 2011-11-25 | 15:40

WANO granskar Forsmark

WANO (World Association of Nuclear Operators) genomför en så kallad peer review vid Forsmarks kärnkraftverk under perioden 21 november till 9 december. Det är en granskning med syfte att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter.

– Forsmark har bjudit in WANO och vi ser fram emot granskningen. Den ger oss möjligheten att få tillgång till en bred internationell och oberoende expertis för att hjälpa oss att se våra förbättringsmöjligheter och för att kunna nå bästa internationella standard, säger Olle Andersson, Forsmarks värd för WANO-granskningen.

Olle Andersson

Granskning av internationella kollegor

WANO är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över. Organisationen arbetar endast på uppdrag av medlemmarna och är ett viktigt forum för erfarenhetsåterföring i branschen. Ett av WANO:s arbetsområden är så kallade peer reviews - en genomgång av ett kärnkraftverks olika verksamhetsområden som utförs av kollegor från andra kärnkraftverk. Syftet med granskningen är att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

Fakta WANO

Idag har WANO medlemmar från drygt 430 kärnkraftverk i 32 länder. WANO:s uppgift är att verka för säkerhet och tillgänglighet vid drift av kärnkraftverk genom informationsutbyte och genom att uppmuntra samarbete och erfarenhetsåterföring mellan sina medlemmar.
Läs mer på WANO:s hemsida.
WANO (nytt fönster)