Nyhet | 2013-03-11 | 11:15

WANO-granskning i full gång

Den gångna veckan har varit intensiv för de internationella granskare från WANO som besöker Ringhals. Granskarna har tillbringat mycket tid ute i verksamheten för att göra inspektioner och observationer.

Under tre veckor gästas Ringhals av granskare från WANO (World Association of Nuclear Operators) som gör en så kallad peer review. För Ringhals är granskningen ett viktigt verktyg för att förbättra verksamheten.

Douglas Salmon och Robert McDonald

I kontrollrum 2 visas granskaren Douglas Salmon (till vänster i bild) runt av skiftingenjör Robert McDonald. Douglas kommer från Brasilien och detta är hans första WANO-granskning. Tillsammans med ytterligare två granskare genomlyser de hela Ringhals driftverksamhet.

Robert förklarar vad som visas på de olika monitorerna och panelerna i kontrollrummet och hur säkerhetssystemen styrs och övervakas. Hur de snabbt indikerar om något inte fungerar som de ska.

– Jag kommer att observera generellt hur de arbetar här i kontrollrummet och titta bland annat på kommunikation och driftmannaskap, ronder, larmsystem och hanteringen av arbetstillstånd. Mina kollegor är ute i anläggningen just nu och vi hjälps åt, berättar Douglas.

Jan-Olof Bengtsson, Manfred Büttner och Sébastian Bontemps

WANO-granskarna Manfred Büttner och Sébastian Bontemps vill veta allt om Ringhals haveriberedskap – hur övningarna går till, kompetenskrav, utrustning, hjälpmedel och mycket annat. Här svarar Jan-Olof Bengtsson (till vänster i bild) på frågor i Ringhals ledningscentral.

Sébastian arbetar med haveriberedskap hemma i Belgien medan tyske Manfred har en bakgrund från strålskyddsområdet och detta är hans sjunde granskning. Medan övriga team gör all sin granskning på plats på Ringhals åker det här teamet runt till olika funktioner som ingår i haveriberedskapen. De har bland annat varit hos Länsstyrelsen i Halmstad och på sjukhuset och polishuset i Varberg.

Eftermiddagsmöte inom haveriberedskapen

På eftermiddagen samlas granskarna och deras värdar i sina respektive team för att berätta om observationer och intryck från dagen, reda ut frågor och eventuella missförstånd.

KvällsmöteVarje granskningsdag slutas med ett uppföljande kvällsmöte, då Ringhals ledning och representanter i granskningen samlas för att gå igenom vad som hänt under dagen.


Läs mer 
Fakta om WANO-granskningen: Internationellt team hjälper Ringhals 2013-02-25