Nyhet | 2012-09-19 | 14:27

WANO-konferens i samarbete med Forsmarks Kraftgrupp

WANO-konferens

En konferens på temat kommunikation för mellanchefer pågår denna vecka i Gimo Herrgård med deltagare från nio länder. Konferensen anordnars av WANO (World Association Nuclear Organisation) i samarbete med Forsmarks Kraftgrupp.

Under konferensen, som är indelad ett antal workshops, kommer man under veckan att diskutera olika ledarskapsfrågor på temat kommunikation för mellanchefer inom WANO:s medlemsländer.

Platsen är Gimo Herrgård och under veckan besöker den 33 personer starka gruppen även SFR, ett förvar av kortlivat radioaktivt avfall, och biotestsjön i Forsmark.

Konferensen ska främja utbyte av bästa praxis i olika ledarskapsfrågor medlemsländerna emellan. Det handlar bland annat om hur man kommunicerar, coachar och ger feedback samt hur man stärker säkerhetskulturen bland medarbetarna.

– Målet med konferensen är att deltagarna ska lära av varandra i syfte att stärka sin ledarroll gentemot sina medarbetare, säger Graham McDonald, från WANO:s kontor i Paris och arrangör av konferensen.