Nyhet | 2011-12-15 | 09:44

WANO:s granskning av Forsmark är avslutad

Fredagen den 9 december avslutade WANO sin tre veckor långa granskning av Forsmark. Den preliminära rapporten visade ett antal förbättringsförslag, goda exempel samt en världsunik styrka.

WANO granskade Forsmark mellan den 21 november och 9 december.

Syftet med granskningen var att jämföra anläggningen med internationellt bästa arbetssätt och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

– Generellt kan sägas att anläggning är i mycket god kondition. Vi har sett flera goda exempel på utbildning, coachning och användande av olika typer av testmiljöer. Samtliga i WANO-teamet var också mycket imponerade av den ledningscentral som används vid haveriövningar, säger Steve Pettitt, teamledare för WANO-granskningen. 

Världsunik styrka

En så kallad styrka lyfts också fram av WANO-teamet. En styrka är något som mycket sällan delas ut och den ska vara världsunikt för kärnkraftsbranschen.

– Teamet har föreslagit en styrka för en ny metod för ultraljudinspektion av rostfria svetsfogar. Jag har deltagit i 40 olika granskningar och bara en gång tidigare varit med om att teamet har hittat en styrka, säger Steve Pettitt. 

Förbättringsförslag

I den preliminära rapport som nu redovisats tas områden upp där Forsmark kan förbättra verksamheten. Bland annat lyftes följande fram:

  • Företagsledningens förväntningar på verksamheten bör tydliggöras.
  • Rutinerna kring ombyte efter användande av skyddsutrustning kan förbättras.
  • Chefer bör ta ett större ansvar för utbildning av personal.
  • Befintliga rutiner för housekeeping (ordning och reda på arbetsplatsen) kan förbättras. 

Exempel på goda arbetssätt

Flera goda arbetssätt lyfts också fram i rapporten:

  • Bra seminarier (Medarbetardialoger) på temat säkerhet, vilket leder till delaktighet och erfarenhetsbyte mellan all personal, såväl egen som inhyrda konsulter och entreprenörer.
  • Egen tillverkning av komponenter, som annars är svåra att få tag i, i Forsmarks underhållsverkstad.
  • Personal med hög kompetens inom flera områden som till exempel flödesdynamik, termisk hydraulik, hållfasthetslära, vibrationsmätning finns samlad inom en och samma enhet. 

Om cirka ett och ett halvt år kommer WANO tillbaka till Forsmark för att ta del av hur företaget har hanterat förbättringsförslagen. 

För mer information kontakta:
Kommunikationschef Claes-Inge Andersson
e-post: cin@forsmark.vattenfall.se
tel: 070-5300513