Nyhet | 2012-06-08 | 13:20

WiN Global Congress lockar allt fler kärnkraftskvinnor

När Women in Nuclear (WiN), den världsomspännande organisationen för kvinnor i kärnteknikbranscher, höll kongress i veckan fanns tio kvinnor från Jemen, Mongoliet och Kamerun på plats för första gången. Sammanlagt deltog 170 kvinnor från 35 länder – det är uppenbart att WiN:s utbredning ökar och att dess arbete blir allt viktigare. WiN håller sin ”WiN Global Congress” varje år, och under årets upplaga samlades deltagarna i Kalmar den 28 maj. Tema var säkerhet, och Vattenfall var kongressens huvudsponsor. Talare var bland andra Saida Laârouchi Engström, avdelningschef på SKB, och hon berättade om kärnavfalls- och kärnbränslehantering och om hur SKB jobbar med acceptansfrågor. – Kongressen gick bra och har uppmärksammats i olika media. Den hålls i ett nytt land varje år och senast vi var i Sverige var 1995. WiN:s arbete är oerhört viktigt eftersom organisationen informerar om olika användningsområden inom kärnteknik - inte bara kärnkraft. Nukleär medicin är ett viktigt sådant område, och deltagaren från Jemen hade en intressant berättelse om sin långa och ensamma kamp för att bygga ett centrum för nukleär medicin i Jemen, vilket är en milstolpe i arbetet med att ge de fattiga i landet tillgång till medicinsk vård. Hennes berättelse var en av höjdpunkterna för mig under kongressen, säger Monica Bowen-Schrire på Vattenfall Strategy & Sustainability, som tillsammans med Marguerite "Mitte" Nilsson, enhetschef på SKB, ansvarade för årets kongress. WiN:s Global Award WiN delade även ut sitt årliga Global Award, som denna gång gick till Agneta Rising, chef för Vattenfall Environment och en av WiN:s grundare. Motiveringen fastställde bland annat att Agneta Rising varit en ”inspiration och förebild för kvinnor i den mansdominerade kärnteknikindustrin”. Agneta Rising själv säger att hon är oerhört stolt och tacksam, men att vägen till målet fortfarande är lång. – När vi startade WiN i början av 1990-talet ville vi dels nå ut till allmänheten och främst då kvinnor, dels bygga upp ett förtroende hos allmänheten. I dag är vi nästan 4.000 kvinnor i 91 länder, men ett liknande behov av information och förtroendebyggande finns kvar. Agneta Rising förklarar att organisationen i dag fungerar både som ett stort, effektivt nätverk och som informationsspridare, bland annat genom föredrag, rådgivning och samarbeten med myndigheter och organisationer. – I dag har WiN mängder av olika perspektiv från kvinnor i otaliga kärnteknikyrken. Det ger ett fantastiskt och värdefullt utbyte. Vi kände oss ensamma i början, men nu finns det fler kvinnor i dessa yrken. Och det gör oss naturligtvis starka, eftersom vårt arbete måste fortsätta, säger hon.