Nyhet | 2008-11-18 | 16:00

Women in Nuclear nätverkade på Ringhals

Ett 40-tal medlemmar i föreningen Women in Nuclear, WiN, samlades den 13-14 november på Ringhals för årsmöte, konferens, trevlig samvaro och utbyte av erfarenheter.

WiN-medlemmar i Ringhals hörsal.

Deltagarna kom från stora delar av den svenska kärnkraftsindustrin – exempelvis Ringhals, Forsmark, Barsebäck, Oskarshamn, SKB, KSU och Studsvik.
De två dagarna bjöd på ett varierat program.

Madeleine Westin

Madeleine Westin, meteorolog på TV4, föreläste om hur vår värld håller på att förändras genom den klimatpåverkan som vi människor själva orsakar.

Stina Rydberg

Stina Rydberg berättade om Vattenfalls pågående teknikprojekt CCS (Carbon Capture and Storage) för att fånga in och lagra koldioxid från kolkraftverk i Tyskland och Danmark.

Därefter följde information om TWICE-projektet på Ringhals 2 som nästa år byter ut anläggningens hela instrument- och kontrollsystem från analog till digital teknik. Avslutningsvis gjordes ett studiebesök i den nya R2-simulatorn.
Som kvällsunderhållning visade Rickard Jonsson från Chalmers hur man enkelt och kul kan förklara Einsteins relativitetsteori med hjälp av tejp och en tratt.

Dag två föreläste Imre Pazsit, professor vid Chalmers, i ämnet ”Kärnenergi – en kvinnlig upptäckt?”. Han lyfte fram Ida Noddack, Lise Meitner och Iréne Juliot-Curie, som lite i det fördolda, gjort stora insatser för kärnforskningen.
Sista föredragshållare var Agneta Rising, Vattenfallkoncernens miljöchef och grundare till Women in Nuclear, som berättade om WiN:s framväxt och historia.

Agneta Rising och Imre Pazsit

– Kärnkraften är extra betydelsefull för just kvinnor, framhöll Agneta. Elektricitet från kärnkraft har varit en nödvändig förutsättning för att driva utveckling och hälsa framåt i vårt eget samhälle. Detta betyder mycket för kvinnors utveckling, utbildningsnivå och välbefinnande idag. Samma utmaningar står tredje världens länder fortfarande inför – el är en nödvändig drivkraft. Dessutom talar kärnkraftens miljöfördelar sitt tydliga språk.

Fakta om WiN

Women in Nuclear är en världsomspännande organisation för kvinnor verksamma i branscher med anknytning till kärnteknik, däribland hälso- och sjukvård samt elproduktion. WiN grundades 1993 och har idag 2 500 medlemmar i 58 länder.
WiN Sverige erbjuder ett nätverk för kvinnor som vill utvecklas och bredda sitt kunnande inom det kärntekniska fältet. Föreningen anordnar möten för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i ämnen som rör bland annat, radioaktivitet och hälsorisker, strålning inom hälso- och sjukvård samt kärnkraftssäkerhet.
För att påminna om den nytta kärntekniken erbjuder har WiN valt den leende atomen som sin symbol.

Läs mer

WiN Sverige (nytt fönster)
Vattenfalls CCS-projekt (engelska, nytt fönster)