Nyhet | 2008-06-05 | 09:05

Workshop om marknadsintegrering och avreglering

Vattenfall Power Consultant har tillsammans med den franska konsultfirman Sofreco vunnit ett projekt för EU-kommissionen. Projektet går ut på att undersöka förutsättningarna för att avreglera och integrera elmarknaden inom och mellan tre länder i Nordafrika: Algeriet, Tunisien och Marocko.

På bilden syns Vattenfall Power Consultants vd Mikael Lundin tillsammans med deltagare från Algeriet, Tunisien och Marocko vid inledningen av workshopen.

På bilden syns Vattenfall Power Consultants vd Mikael Lundin tillsammans med deltagare från Algeriet, Tunisien och Marocko vid inledningen av workshopen.

Den 3-4 juni organiserades ett studiebesök med representanter från de deltagande länderna.

Huvudman för projektet är energimyndigheten i Algeriet. På sikt ska denna marknad sedan integreras med den europeiska marknaden.

Eftersom den nordiska elmarknaden redan är avreglerad och integrerad finns många lärdomar att dra här. Under studiebesöket 3-4 juni fick deltagarna föredragningar av Svenska Kraftnät liksom av Statens Energimyndighet och Nordpool.

För närvarande utarbetar Vattenfall Power Consultant ett erbjudande om tjänster i samband med avreglering och marknadsintegrering. Detta projekt kommer att kunna bidra med nyttiga erfarenheter till tjänsteutvecklingen.