Nyhet | 2009-06-11 | 13:40

WWF:"Vattenfall har potential att bli en positiv miljökraft"

Världsekonomin är i kris, men ekonomin kommer igen. Den ekologiska kreditkrisen däremot kräver kraftfulla åtgärder. Där kan Vattenfall vara en positiv kraft, om viljan verkligen finns. Det sa Världsnaturfondens generalsekreterare Lasse Gustavsson i sitt anförande på Vattenfalls energi- och klimatvecka. lassegLasse Gustavsson började med att säga att han tvekade över att medverka vid konferensen, men ändå beslutat att göra det. - Vattenfall är idag en del av klimatproblemet, men har möjlighet att istället bli en del av lösningen, sa han. Han var kritisk till balansen i Vattenfalls investeringsportfölj, som han ansåg borde innehålla en mycket större andel förnybar energi. - Det finns lösningar idag som fungerar. Staden Masdan i Abu Dhabi är ett exempel där 1500 företag samarbetar för att skapa en stad som baseras på förnybar energi. I Kina på går också liknande projekt, sa Lasse Gustavsson. Han efterlyste en helt ny affärsmodell för Vattenfall. - Vattenfall, som ägs av svenska staten, har resurser för att bli verkligt drivande i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och borde kunna göra mycket mer än idag. Vattenfall borde utnyttja den potentialen för att snarast fasa ut sin kol- och kärnkraftproduktion, sa han. I den efterföljande paneldiskussionen svarade Vattenfalls Nordenchef, Hans von Uthmann på kritiken. - Vi är stora och vi gör redan idag stora investeringar för att minska koldioxidutsläppen. Men utanför Norden,  som har tillgång till vattenkraft, är alternativen färre. Därför satsar vi mycket på att utveckla CCS-tekniken där vi skiljer ut och lagrar koldioxiden. Men vi behöver arbeta i alla sektorer för att klara energi- och klimatfrågan, med både vind, biomassa, CCS och kärnkraft, sa Hans von Uthmann.