Nyhet | 2009-10-19 | 08:50

Young Generation på besök i Tjernobyl

Gustaf Persson är utvecklingsingenjör på Ringhals och ingår i Young Generation, ett nätverk för unga i kärnkraftsbranschen. I deras regi deltog han nyligen i en resa till Ryssland och Ukraina.

Gustaf Persson

− Young Generation har varit mycket värdefullt för mig, säger Gustaf. Jag har fått nya kunskaper inom de teknikområden som intresserar mig, inte minst nya insikter om säkerhetsförbättringar på kärnkraftverk i öst. Det internationella perspektivet har gett mig ökad kunskap om kulturskillnader och nya synsätt både på teknik och organisation. Mycket av detta har jag nytta av direkt i mitt dagliga arbete.

− Nätverksbyggande och kompetensöverföring mellan generationerna är viktiga delar av Young Generation, fortsätter han. Jag har lärt känna många nya människor, såväl unga från olika företag i branschen som äldre erfarna personer som fungerat som föredragshållare och bidragit med sina erfarenheter.

Studerar kärnkraft i öst

I år är det för femtonde gången i ordningen som en ny grupp unga i kärnkraftsbranschen inleder sitt årslånga åtagande i Young Generation. Den grupp som Gustaf deltar i studerar ämnet Säkerhetsförbättringar i RBMK-reaktorer. En studieresa till Ryssland och Ukraina stod därför högt på önskelistan.

Redo för avfärd

Resan inleddes med ett besök på Atomproof Institute i S:t Petersburg, en högskola där man bedriver kravutbildningar inom kärnkraftsbranschen. Utbildningen ses som en viktig del i arbetet med att öka förtroendet för kärnkraft i Ryssland. På institutet gavs information om kärnkraften i Ryssland, vilken typ av reaktorer som finns och vad man har för tankar om framtiden.

− En intressant idé är att bygga flytande kärnkraftverk på platser som tillfälligt behöver mycket energi, till exempel vid oljeplattformar och i norra Ryssland där det finns stora industrier, berättar Gustaf.

Fullt fokus på tekniken

Efter att ha besökt kärnkraftverket i Sosnovy Bor utanför Leningrad var Gustaf mycket mer positiv till kärnkraft i öst än vad han var tidigare:

− Man kan tycka att det ser grått, trist och gammalt ut, säger Gustaf. Deras fokus ligger helt på tekniken och då spelar ytan och utseendet inte så stor roll, bara allting fungerar. På Leningradverket finns exempelvis ett välutvecklat system för att ta hand om en eventuell olycka, som är jämförbart med det som finns på Ringhals.

På Leningradverket, och alla andra verk som har samma typ av rektorer som Tjernobyl (RBMK-reaktorer), har man infört stora säkerhetsåtgärder för att förhindra nya olyckor. Bland mycket annat har man minskat tiden för snabbstopp från femton sekunder till tre sekunder och ökat antalet absorberande styrstavar. Gustaf och hans kollegor fick grundlig information och besökte även verkets simulator.

Leningradverkets simulator

− Jag slogs verkligen av hur öppna de var för frågor, säger Gustaf. Vi fick till och med fotografera inne i simulatorn.

Vidare mot Tjernobyl

Nästa stopp på resan var Tjernobyl. Tre mil från verket fanns en första check-point med beväpnade vakter och en mil utanför fanns nästa gräns.

Gruppen från Young Generation vid enmilsgränsen

− Allmänstrålningen i området är ganska låg, säger Gustaf, vi fick dosen 0,002 milliSievert under vårt besök. Det är ungefär tio gånger mindre än vad en vanlig tandröntgen hos tandläkaren kan ge. Radioaktiva partiklar finns på marken och i djur och växter, och vi blev därför uppmanade att exempelvis inte sätta oss ner direkt på marken.

− Det farligaste har ingenting med strålningen att göra − det är faktiskt de vilda djuren, fortsätter han. Speciellt vargstammen har blivit stor. Många djur släpptes fria av invånarna när de fick utrymma området efter olyckan och det har lett till att det idag till exempel finns en stam av vildhästar.

Bygget av block 5 och 6

Efter olyckan 1986 har byggandet av reaktorerna 5 och 6 i Tjernobyl upphört. Kranar och maskiner står kvar som de lämnades och bygget utgör en frusen ögonblicksbild.

Sarkofagen som omger den havererade reaktorn

Den sarkofag som idag omsluter den havererade reaktorn är inte helt stabil och man planerar därför att bygga en ny sarkofag som ska stå klar 2012.

Ett gripande besök

− Besöket i den närbelägna staden Pripyat var väldigt gripande, berättar Gustaf. Före olyckan bodde här 40 000 människor. Nu är det en ödestad där allt står kvar som det lämnades. Inga människor bor kvar i Pripyat, men i omgivande städer i zonen finns en liten skara äldre personer som inte velat flytta.

− Jag känner mig klart positiv till hur personalen på Tjernobyl hanterar följderna av katastrofen, summerar Gustaf efter besöket. De är öppna med information och noggranna i arbetet med att säkerställa olycksplatsen.

Mer information

Läs mer om Young Generation (nytt fönster)
Fakta om Tjernobylolyckan, Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats (nytt fönster)
Så arbetar Vattenfall med säkerheten vid kärnkraftverken