Nyhet | 2013-01-16 | 11:00

Ytterligare strålningsmätare runt Forsmark

Vinterbild över ForsmarkYtterligare strålningsmätare kommer att sättas upp i området runt Forsmark.
– Mätarna är en satsning som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, gör tillsammans med Länsstyrelsen, säger Claes-Inge Andersson, kommunikationschef på Forsmark.

– Forsmark har sedan länge sex stycken egna mätare för att mäta utsläppsnivåer så nära källan som möjligt. De är placerade vid våra anläggningar, vid SFR och även där Fennoscan-kabeln går upp på land, berättar Claes-Inge Andersson.

MSB och Länsstyrelsen planerar nu att sätta upp ytterligare omkring 30 mätare i närheten av de svenska kärnkraftverken. Mätarna är solcellsdrivna och placeras i en radie om fem mil från kärnkraftverken på kommunal och privat mark.

Enligt P4 Kalmar är det kärnkraftsolyckan i Fukushima som fört med sig att myndigheten och Länsstyrelsen placerar ut mätarna för att få bättre möjligheter att mäta av radioaktivt avfall. Fem testanläggningar ska sättas upp i höst och alla mätare ska vara i drift under 2014, enligt P4 Kalmar.

Visste du att?
Tack vare en god strålningskontroll var Forsmark först i omvärlden med att upptäcka kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Mätningar visade radioaktivitet på gården utanför Forsmark 1 och 2. Forsmark evakuerades och allmänheten informerades alltmedan mätningarna intensifierades. Slutligen visade sig radioaktiviteten komma från Tjernobyl.