Nyhet | 2009-11-09 | 15:16

Yttrande om Forsmarks Kraftgrupps effekthöjning

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att regeringen nu kan fatta beslut i fråga om tillstånd att höja effekten vid reaktorerna i Forsmark 1, 2 och 3.

Enligt besked från Strålsäkerhetsmyndigheten idag kan regeringen nu gå vidare med beslut i fråga om tillstånd att höja den termiska effekten vid reaktorerna i Forsmark, i enlighet med Forsmarks Kraftgrupps ansökan. Den termiska effekten motsvarar reaktorns förmåga att producera värme.

Ansökningar om att höja den termiska effekten bereds av Strålsäkerhetsmyndigheten och tillstånd beslutas av regeringen. Innan reaktorn sedan kan drivas vid den högre effekten granskar och prövar myndigheten stegvis de utredningar, analyser och ombyggnadsåtgärder som genomförs för att uppfylla säkerhetskraven.


Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande (PDF 195 kB)(nytt fönster)