Pressmeddelande | 2013-12-18 | 10:24

Nya ledamöter till Vattenfalls styrelse

Vid en extra bolagsstämma på onsdagen i Vattenfall AB valdes två nya ledamöter till Vattenfalls styrelse.

De nya styrelseledamöterna är Åsa Söderström Jerring, civilekonom, samt Jenny Lahrin, kansliråd vid Enheten för statlig bolagsförvaltning på finansdepartmentet.

Ägaren representerades på stämman av Maurice Forslund, departementssekreterare på finansdepartementet.

Vid stämman avgick styrelseledamoten Patrik Jönsson.

Eli Arnstad, Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Håkan Erixon kvarstår som styrelseledamöter och Lars G Nordström som styrelseordförande.

Ytterligare information om Vattenfalls styrelse samt bolagsstyrning finns tillgänglig på: http://corporate.vattenfall.se

För mer information kontakta:

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

 

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se