Pressmeddelande | 2013-11-27 | 09:00

Omvänd prisbild på korta och långa elavtal

Långt många fler kunder väljer 3-årigt fast elavtal i november jämfört med samma period förra året samt att prisbilden på de långa elavtalen är helt omvänd mot de korta elavtalen jämfört med 2012, visar Vattenfalls Elbarometer för november månad.

Magnus Holm

Förra året i november var det billigare för elkunderna att teckna sig för de korta avtalsformerna. I år är situationen den omvända, där 3-års avtalen ligger lägre i pris jämfört med de ordinarie korta avtalsformerna. – Det är helt enkelt rationella incitament som styr kundernas val. Har man i november i år valt någon av de fleråriga avtalsformerna har man genomfört ett prismässigt bra val. Våra siffror bekräftar intresset för 3-årsavtal – hela 91 % fler har tecknat i år jämfört med 2012, säger Magnus Holm.

Elpriset har under en stor del av 2013 varit relativt lågt och det är många faktorer som styr och påverkar. De längre fastprisavtalen är inte lika påverkade av vädrets växlingar i samma utsträckning som det rörliga elpriset och korta fastprisavtal. Utan de styrs bland annat av det ekonomiska läget i Europa och priset på olja, kol och utsläppsrätter för koldioxid. Marknadssituationen återspeglas i november månads elpriser och framförallt är det 3-åriga fastprisavtalet den ordinarie avtalstyp som fortfarande är mest förmånlig.

– De fasta avtalen ger kunden ett stabilt pris, då man under vinterhalvåret normalt förbrukar mer och då de rörliga elpriserna kan sticka iväg om det vill sig illa. Men vi kan inte bortse från att det är extremt svårt att sia om elpriser utifrån vad som väntar runt hörnet vädermässigt, säger Magnus Holm.

Vattenfalls prognoser hittar du i den bifogade Elbarometern (PDF 129 kB)

För mer information, kontakta:
Magnus Holm, chef Vattenfall Försäljning, 0702-11 04 97
Carina Netterlind, pressekreterare, 076-103 66 62

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se