Pressmeddelande | 2013-12-02 | 11:29

Störningar i elnätet

Aktuellt läge 2013-12-01, klockan 21.45 


Vattenfall har sedan lunchtid idag haft störningar i eldistributionen på grund av mycket hårda vindbyar över Södra Norrland samt östra Svealand som orsakat trädpåfall på elledningar. Vindbyarna har drabbat våra kunder hårt, framförallt i Bergslagen, Roslagen, Uppland och Stockholms-området. 

På söndagskvällen var som mest cirka 15.000 kunder utan ström och för närvarande saknar cirka 8.000 kunder ström. All tillgänglig personal är engagerad för fellokalisering och felavhjälpning. Det går just nu inte att lämna besked om när kunderna beräknas få strömmen tillbaka.

Vattenfall har haft all beredskap i arbete under dagen och har även satt in extra personal och materiella resurser. Träd har fallit på kraftledningar och vägar vilket gjort många mindre vägar svårtrafikerade vilket hindrar framkomligheten och därmed röjningsarbetet. Ledningar, stolpar, reglar, stag med mera har i vissa avsnitt skadats svårt. Förhållandena i fält är ganska besvärliga, med mycket stormfälld skog, fortsatt hård blåst och mörker, som gör arbetet både svårt och riskfyllt. Marken är på många ställen väldigt mjuk, vilket gör det svårt för maskiner att ta sig fram. Det finns ingen tjäle, vilket gör att det är svårt att även ta sig fram till fots i områden med mycket vattendrag.

Då säkerheten för vår personal alltid prioriteras så kan vi på grund av hård vind och sjö för tillfället inte nå skärgårdsöarna med båt vilket fördröjer reparationsarbetet. Personal från andra delar av Sverige har satts in för att lösa av de som jobbat under söndagsdygnet och som förstärkning till personalen på plats.

Trots att arbetet pågår dygnet runt är det svårt att ge prognoser när kunderna kan räkna med att strömmen är tillbaka. Under resten av söndagskvällen - natten till måndag räknar vi med att många får tillbaka strömmen, men det kan dröja till måndag kväll innan alla kunder har fått tillbaka strömmen. Under måndagen sätts helikoptrar in för kompletterande besiktningar av elnätet, för att mer i detalj kartlägga var träd fallit på ledningarna och var skador uppstått.

Aktuell störningsinformation finns att få på telefonnummer 020-82 58 58, via SMS-meddelande, via vår störnings-app "avbrottsinfo" samt på vår hemsida www.vattenfall.se/ .

Under natten väntas vinden avta i de berörda områdena, men väderutvecklingen följs noggrant med hjälp av specialprognoser från SMHI för att snabbt kunna förstärka resurserna ytterligare om det blir nödvändigt.

För vidare information kontakta:

Mikael Björnér, kommunikatör Vattenfall Eldistribution, 073-054 8229


Här följer råd om konkreta åtgärder när strömmen har gått:

  • Smartphone: Håll koll på strömavbrott på din ort via din smartphone. Ladda gratis ned vår mobilapp "Avbrottsinfo" via Google Play eller App Store och håll dig uppdaterad med den senaste informationen.
  • Elvärme: Stäng av elelementen. Om alla har sina elelement på när elen kommer tillbaka kan hela elnätet bli överbelastat. Då kan elektriciteten försvinna igen.
  • Kylskåp: Öppna kylskåpsdörren så sällan som möjligt.
  • Frysskåp: Håll dörren stängd. En välfylld frys håller kylan minst ett dygn om dörren inte öppnas. Vid längre elavbrott bör färdiglagad mat ätas upp så snart som möjligt. Kött och fisk bör tillagas för omedelbar konsumtion (om möjlighet finns att laga mat utan el). Bröd och grönsaker håller ytterligare ett par dagar.
  • Vatten: Tappa upp dricksvatten. Om avbrottet blir riktigt långvarigt kan trycket sjunka i ledningarna eftersom pumparna drivs med el.
  • Avbrott under pågående bakning: Bröd som inte är utbakat förvaras svalt. Detsamma gäller utbakat bröd utan fyllning. Knåda degen en gång till och låt den jäsa igen. Utbakat bröd förvaras så svalt som möjligt. Småkakor förvaras svalt.
  • Avbrott under maskindiskning: Stäng av maskinen och vattenkranen.
  • Avbrott under tvättning: Stäng av maskinen och vattenkranen. Tvätt som inte är ömtålig kan ligga kvar i maskinen. Ömtålig tvätt plockas ur. Luckan öppnas med hjälp av"nödöppningen", se bruksanvisningen.
  • Motorvärmare/övrig eldriven utrustning: Ha inte på motor- eller kupévärmare. Stäng av TV, video, musikanläggning med mera, för att underlätta återinkoppling av elen.
  • Undvik hissar: Använd inte hiss på allmän plats eller i hyreshus vid risk för elavbrott.


Vattenfall Eldistribution AB är en av de största eldistributörerna i Sverige, och ingår i affärsenheten Vattenfall BU Distribution med verksamhet i Sverige och Tyskland. Vi levererar el till ungeför 850.000 privat- och företagskunder i Sverige och vårt elnät i Sverige omfattar cirka 12.000 ledningsmil. Vi utvecklar och underhåller vårt elnät genom stora investeringar för en hög leveranssäkerhet och för att möta framtidens krav på ett modernt elnät. För vidare information, se www.vattenfall.se . Under OM VATTENFALL/PRESS finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.