Pressmeddelande | 2013-12-10 | 11:00

Vattenfall håller extra bolagstämma

Onsdagen den 18 december 2013 håller Vattenfall (Vattenfall AB) en extra bolagsstämma för att välja två nya ledamöter till Vattenfalls styrelse. De föreslagna styrelseledamöterna är Jenny Lahrin och Åsa Söderström Jerring.

Bolagsstämman äger rum på Vattenfalls huvudkontor, rum "Vattenfallet", Evenemangsgatan 13 i Solna. Registreringen öppnar klockan 08.45, med sista insläpp klockan 09.15. Stämman inleds klockan 09.30 och hålls på svenska.

För att delta vid årsstämman krävs en personlig föranmälan senast den 11 december på www.vattenfall.se/anmalan-bolagsstamma. Vattenfall bekräftar anmälan via e-post. Bekräftelsen ska visas upp tillsammans med giltig id-handling vid registreringen.

Fotografering är tillåten strax innan stämman inleds. Fotografering, ljud- och bildupptagning är inte tillåtet under stämman. En audiocast från stämman kommer i efterhand att finnas tillgänglig på http://corporate.vattenfall.se.

Ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna, program, kallelse med mera finns tillgängligt på
http://corporate.vattenfall.se

För anmälan efter den 11 december vänligen kontakta Vattenfalls pressavdelning på 08-739 50 10.

För mer information:

Mikael Petrovic Wågmark, presschef Sverige, mobil: 072-5009580
Robert Pletzin, pressekreterare, mobil: 072-516 86 06
Klaus Aurich, chef Investor Relations, mobil 070-539 65 14