Pressmeddelande | 2013-12-27 | 10:49

Vattenfalls kärnkraft näst bästa produktionsår hittills

Produktionsåret 2013 för Vattenfalls kärnkraftverk är det näst bästa året hittills sedan produktionen startade för nästan 40 år sedan. Produktionen för helåret 2013 blir nästan 52 TWh för Forsmark och Ringhals kärnkraftverk tillsammans vilket inte är långt efter toppåret 2004 på 53 TWh.

Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals kommer producera 51,9 TWh enligt dagsaktuell prognos 2013 vilket är det näst bästa året hittills. Det motsvarar cirka en tredjedel av den totala elproduktionen i landet.   

Vattenfall genomför för närvarande det största moderniseringsprogrammet i svensk kärnkraft sedan den byggdes och de kommande åren, 2013-2017, planerar Vattenfall att investera 16 miljarder kronor i säkerhetshöjande och livstidsförlängande åtgärder.

 – Vi börjar nu se effekterna av moderniseringsprojekten. Årets höga produktion och förra vinterns höga tillgänglighet gör att det ser lovande ut för fortsatt hög leverans under vintern, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfalls affärsdivision kärnkraft.

Tillgängligheten för Vattenfalls reaktorer under vintermånaderna 2012-2013 låg på rekordhöga 97 procent. Moderniseringsprojekten gör det också möjligt för Vattenfall, Forsmark och Ringhals att se över vilka investeringar som krävs för att kunna driva säker och lönsam kärnkraft i upp till 60 år.

Det är flera faktorer som bidrar till hög produktion; moderniseringsarbetet, produktionsrekord i Forsmark och effekthöjning av reaktor 2 i Forsmark vilket har höjt effektnivån med 12 procent. Reaktor 2 kan därmed producera ungefär 1 TWh mer el per år än tidigare. Det motsvarar en årlig elförbrukning för närmare 100 000 hushåll. Årets revisioner i Ringhals gick också mycket bra och avslutades tidigare än beräknat vilket också bidrar till högre produktion.

– Vattenfall ser kärnkraften som en viktig komponent i svensk energiproduktion, som baskraft där den kan leverera el på ett förutsägbart och tillförlitligt sätt jämt över året, oavsett väder, och som driftsäker produktion med låga koldioxidutsläpp, säger Torbjörn Wahlborg.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

 

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se