Pressmeddelande | 2014-04-25 | 13:28

Forsmarks kärnkraftverk passerar 700 TWh ikväll

Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark passerar milstolpen 700 TWh under fredagskvällen vilket motsvarar hushållsel i Sverige under drygt 33 år.

På fredag kväll, den 25 april 2014, har Forsmark producerat el som motsvarar alla svenska hems hushållsel i 33,5 år¹. Det är lika länge som kärnkraftverket i Forsmark har varit i drift.

– Forsmarks produktion motsvarar, ända sedan starten 1980, i genomsnitt alla svenska hems konsumtion av hushållsel. Det är klart att vi är stolta och det visar också hur viktig kärnkraften är för vår svenska energiförsörjning, säger Eva Halldén, VD för Forsmarks Kraftgrupp AB och Ringhals AB.

Forsmarks kärnkraftverk passerar på fredag kväll en total produktion om 700 TWh². Det är lika mycket el som, med dagens förbrukning, skulle räcka till att försörja 140 miljoner hem med hushållsel.

De senaste tio åren har reaktorerna i Forsmark årligen i genomsnitt producerat 24 TWh vilket står för ungefär en sjättedel av den svenska elproduktionen.

Vattenfall ser kärnkraften som en viktig del av energiförsörjningen och den ger också stabil väder-oberoende produktion på den nordiska elmarknaden vilket är viktigt för våra kunder, landets industri och Vattenfall. Vattenfall planerar att fortsätta moderniseringen och investera 14 miljarder kronor till 2018 i kärnkraftverken

– Kärnkraft är en viktig del av svenska energimixen och erbjuder mycket låga koldioxidutsläpp. Moderniseringen av kärnkraftreaktorerna i Forsmark gör det möjligt att förlänga livstiden och driva dem i åtminstone 60 år, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Norden.

Fotnot:
¹Beräkningen är baserad på 700 miljarder kilowattimmar och en årsförbrukning el, exklusive uppvärmning, för 4.176.313 svenska hem (SCB:s befolkningsstatistik 2012) med en årsförbrukning på 5.000 kilowattimmar per hushåll. ²TWh=terawattimme=1 miljard kilowattimmar, kWh.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se