Pressmeddelande | 2014-04-23 | 09:51

Vattenfall säljer sin andel i värmeverk i Kalix

Vattenfall AB och Vasa Värme Holding AB har tecknat avtal om att Vasa Värme förvärvar Vattenfalls aktier i Kalix Värmeverk AB. Vattenfall äger 94 procent av aktierna i bolaget.

Resterande andel om 6 procent ägs av Kalix Kommun. Kommunfullmäktige tog beslut om att inte utnyttja rätten att köpa Vattenfalls aktier den 22 april. Beslutet träder i laga kraft om 3 veckor. Tillträde är planerat till den 1 juni då anläggningen kommer att administreras och drivas av Vasa Värme AB.

– Kalix Fjärrvärme AB är ett mycket välskött bolag med en väl fungerande verksamhet med fortsatt utvecklingspotential. Att genomföra försäljning och överlämning av bolaget med minsta möjliga påverkan för berörd personal och kunder är givetvis i fokus för oss nu, säger Per Ljung, chef för Vattenfalls värmeproduktion i Sverige.

Värmeverket, som driftsattes 1985, förser centrala Kalix och Rolfs Såg med fjärrvärme. Värmeverket har flera biobränslepannor och producerar nästan 100 % förnybar värme. Värmeverket har en genomsnittlig årlig värmeproduktion på 120 GWh.

Verksamheten är planerad att fortgå på samma sätt som idag och har 3 heltidsanställda som samtliga erbjudits fortsatt anställning hos den nya ägaren.

Vasa Värme är ett relativt nystartat företag, som har som affärsidé att långsiktigt äga och driva biobränslebaserade värme och kraftvärmeverk i Sverige. I och med detta köp äger och driver Vasa Värme tre biobränslebaserade värmeanläggningar i Sverige.

För ytterligare information, kontakta:
Per Ljung, produktionschef Vattenfall Värme Sverige, tel: 0703 124 545 Lars Strömberg, VD Vasa Värme, tel: 070 545 5838

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se