Pressmeddelande | 2014-08-28 | 10:17

Vindkraftparken DanTysk: Sista turbinen på plats

Under gårdagen nådde DanTysk-projektet, ett samarbete mellan Vattenfall och Stadtwerke München (SWM), en viktig milstolpe då det allra sista av de 80 vindkraftturbinerna i den havsbaserade vindkraftparken installerades. Vindkraftparken kommer att ha en kapacitet för att producera el som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll.

Under gårdagen nådde DanTysk-projektet en viktig milstolpe då den allra sista av de 80 vindkraftturbinerna i den havsbaserade vindkraftparken installerades. Vindkraftparken ligger 70 km väst om ön Sylt och består av 80 Siemens-kraftverk på 3,6 MW styck, vars maximala rotorbladshöjd över havet är knappa 150 meter.

Vattenfall installerade parkens första vindkraftturbin i mitten av april i år. Alla 80 vindkraftturbinerna har nu installerats på bara fyra månader, inte minst tack vare de goda väderförhållandena i Nordsjön.

– Vi är fantastiskt nöjda över att det gick så fort att installera DanTysks 80 vindkraftturbiner. Extra positivt är också att det gick så smidigt att få kabeln mellan kraftverken och den havsbaserade transformatorstationen på plats, säger Gunnar Groebler, chef för affärsenheten Renewables inom Vattenfalls Region Continental/UK.

Christian Vogt, chef för Corporate Investment Management vid Stadtwerke München: – Den sista turbinen i DanTysk-projektet restes enligt tidsplanen, ett viktigt steg mot en fullt driftsklar vindkraftpark. Med tanke på hur framgångsrikt arbetet med det här projektet varit, kan vi med tillförsikt se fram emot SWM:s och Vattenfalls nästa gemensamma projekt Sandbank, som kommer att uppföras i närheten av DanTysk.

Den havsbaserade vindkraftparken DanTysk täcker en yta på 70 km2 (cirka 7 000 fotbollsplaner) i Tysklands exklusiva ekonomiska zon (EEZ) på gränsen till danskt territorialvatten. Vindkraftparken har en kapacitet på 288 MW, och kommer att producera el, med mycket låga klimatpåverkande utsläpp, som räcker för att försörja upp till 400 000 hushåll. DanTysk är ett joint venture-projekt mellan Vattenfall (51 %) och Stadtwerke München (49 %).

För mer information, vänligen kontakta:
Sandra Kühberger, talesperson, telefon: +49 (0)30 81 82 23 23

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se