Pressmeddelande | 2014-12-15 | 12:00

Vattenfall och Skandia bygger vindkraft tillsammans

Vattenfall och Skandia investerar gemensamt nära två miljarder kronor för att uppföra fyra vindkraftsparker i Sverige med en total effekt på 141 MW. Anläggningarna ska drivas i ett gemensamt ägt bolag. Det är första gången ett svenskt pensionsbolag direktfinansierar byggandet av ny, svensk vindkraft, och samarbetet möjliggör en snabbare utbyggnad av ett hållbart energisystem.

– Vattenfall satsar på förnybar energi där saminvesteringen med Skandia möjliggör att utbyggnaden i Sverige sker i en snabbare takt. Det är bra för våra respektive kunder och det är bra för Sverige, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef. 

De fyra vindkraftsprojekten heter Hjuleberg (Falkenbergs kommun), Höge Väg (Kristianstads kommun), Juktan (Sorsele kommun) samt Högabjär-Kärsås (Falkenbergs kommun). Den förstnämnda är redan i drift och förs över till det gemensamma Holding-bolaget den 1 januari 2015. Övriga parker byggs av Vattenfall och överförs till det gemensamma bolaget under första kvartalet 2016.

– Vi investerar sedan ett antal år alltmer i infrastruktur, eftersom det har gett en stabil och långsiktig avkastning till våra sparare. På så sätt får våra kunder ta del av avkastningen både på sikt i form av till exempel pensionsutbetalningar, men också genom att bygga hållbara värden i samhället här och nu. Dessutom är Vattenfall en stark operativ partner och vindkraft ett område med god tillväxt, säger Bengt-Åke Fagerman, Skandias koncernchef.

Parterna kommer att äga det gemensamma bolaget i lika delar.

Mer information om vindkraftsparkerna:

Vattenfalls pågående vindkraftsprojekt

För ytterligare information:

Alberto Mendez Rebollo, chef Vattenfall Wind Nordic, 08-739 50 10
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall Norden, 070-597 73 38
Roger Johanson, Skandias chef för infrastrukturinvesteringar, 08-788 27 46
Sara Hägg Liljedal, informationsansvarig Skandia, 08-788 41 63

Pressrum inklusive foton