Pressmeddelande | 2014-02-28 | 13:00

Fem arkitektbyråer tävlar om nytt kraftvärmeverk i Uppsala

Fem arkitektbyråer har kvalificerat i tävlingen om att utforma Vattenfalls nya kraftvärmeverk i Uppsala – som blir ett viktigt steg mot en hållbar energiproduktion för Uppsalaborna. Tävlingen genomförs i samarbete med Uppsala kommun och Sveriges Arkitekter.

Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala är drygt fyrtio gammalt och planeras att ersättas med en ny effektivare biobränsleeldad anläggning. Den nuvarande anläggningen eldas i huvudsak med torv. Det nya kraftvärmeverket kommer att byggas intill den nuvarande anläggningen i Boländerna.

– Vattenfalls nya kraftvärmeverk blir ett viktigt steg mot låga koldioxidutsläpp för oss och för Uppsala stad. Det är dessutom nödvändigt för att trygga fjärrvärmeleveranserna till konkurrenskraftiga priser för våra kunder, säger Adrian Berg von Linde, Distributionschef, Vattenfall Värme Norden.

Arkitekttävlingen om det nya kraftvärmeverket initierades i höstas via en prekvalificeringstävling och intresset för att delta var stort. Fem arkitektbyråer i Norden kvalificerade sig att gå vidare i tävlingen och de startade sitt arbete i januari. Juryn består av representanter från Uppsala kommun, Sveriges Arkitekter och Vattenfall.

Arkitekttävlingen har till syfte att få fram en högkvalitativ gestaltning som ska ligga till grund för uppförandet av det nya kraftvärmeverket och den första planeringen av området i Boländerna.

– Vi ser fram emot de utarbetade förslagen som ska både ska bidra och ta hänsyn till den nuvarande stadssiluetten. Kraftvärmeverket ska synliggöra en hållbar energiproduktion och genom en kostnadseffektiv utformning säkerställa fjärrvärmens långsiktiga konkurrenskraft i Uppsala, säger
Adrian Berg von Linde.

Juryn kommer att presentera det vinnande förslaget i juni månad i år. Det slutliga investeringsbeslutet om att bygga kraftvärmeverket planeras att tas under första halvåret nästa år och anläggningen beräknas att stå färdig 2018.

– Att tillsammans med näringslivet verka för en hållbar energiproduktion i Uppsala är viktigt. Att vi gemensamt fattar beslut om vilket kraftvärmeverk som bäst motsvarar kraven på gestaltning och kostnadseffektivitet ger oss en bra gemensam utgångspunkt när planeringen av området fortskrider, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande Uppsala.

Frågor rörande tävlingen kan mejlas till: arkitekttavling@vattenfall.com