Pressmeddelande | 2014-02-07 | 15:26

Försäljningen av elnätet i Hamburg genomförd

Den tidigare annonserade försäljningen av Vattenfalls majoritetsandel om 74,9% i elnätsbolaget Stromnetz Hamburg GmbH till staden Hamburg har idag slutförts.

Värdet för hela elnätsbolaget har preliminärt fastställts till 550 MEUR (cirka 4,8 miljarder SEK). Ett av parterna gemensamt utsett externt värderingsföretag kommer att fastställa det slutgiltiga värdet för bolaget, som enligt överenskommelsen dock lägst kan bli 495 MEUR (cirka 4,4 miljarder SEK).

Förutom elnätsbolaget "Stromnetz Hamburg GmbH" omfattar affärsuppgörelsen även trafikanläggningsbolaget "Vattenfall Europe Verkehrsanlagen GmbH", Hamburgs delar av mätarbolaget "Vattenfall Europe Metering GmbH" och nätservicebolaget "Vattenfall Europe Netzservice GmbH". Mätar- och nätservicebolagen kommer att övergå till staden Hamburg senast den 1 januari 2016.

För mer information:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum,
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se