Pressmeddelande | 2014-02-28 | 11:00

Pressinbjudan: Samråd i Varberg om ersättningsreaktorer

Vattenfall bjuder in till samråd, om en eller två ersättningsreaktorer på Väröhalvön, torsdag den 6 mars i Folkets hus i Varberg. Samråd med myndigheter, närboende och andra intressenter är en del av Vattenfalls långsiktigta analysarbete kring ersättningskraft.

Välkomna på samrådsmöte torsdag den 6 mars kl. 18.30 i Folkets hus i Varberg.

Vattenfall undersöker förutsättningarna för att bygga en eller två reaktorer på Väröhalvön, i anslutning till Ringhals kärnkraftverk, som ersättning för reaktorer som kommer börja tas ur drift under andra halvan av 2020-talet.

Syftet med samråd är att informera om en planerad verksamhet samt att inhämta synpunkter. Under samrådet ges också möjlighet att påverka innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning som ska tas fram.

Det kommer att ges möjlighet att ställa frågor, intervjua, fotografera och filma i anslutning till samrådet. Under själva samrådet vill vi att alla deltagare ska kunna lyssna och ställa frågor utan att bli fotograferade, filmade eller inspelade.

Läs mer: Samråd

Anmälan: Magnus.Kryssare@vattenfall.com

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com