Pressmeddelande | 2014-02-26 | 08:30

Vattenfall Elbarometer: Bra läge att se över sitt elavtal

Elpriserna är fortfarande rekordlåga för säsongen, oavsett avtalstyp, visar Vattenfalls Elbarometer för februari månad. Den som tecknade ett treårsavtal 2011 och nu omtecknar ett nytt, kan göra en besparing på cirka 10.000 kronor.

Priserna på såväl de längre som de kortare avtalen ligger på mycket fördelaktiga nivåer och det är fortsatt ett mycket bra läge att se över sitt elavtal. Senast som de längre fastprisavtalen låg på den här nivån var 2005.

– När efterfrågan på el är låg samtidigt som tillgången på el är hög, precis som det är nu, sjunker det rörliga elpriset. Det är inte bara det rörliga elpriset som är lågt också de längre fastprisavtalen ligger på mycket låga prisnivåer, säger Niclas Stålhandske, tf chef Vattenfall Försäljning.

Att prisbilden är förmånlig nu visar exemplet att ett villahushåll med en årsförbrukning på 20.000 kWh som 2011 tecknade ett 3-års avtal och nu tecknar ett nytt 3-årsavtal, får en sänkning av sina elutgifter med cirka 3.400 kronor/år*, det vill säga drygt 10.000 kronor* över hela treårsperioden, under förutsättning att förbrukningen är densamma.

Tack vare den milda vintern så här långt är efterfrågan på el lägre än normalt då uppvärmningsbehovet har varit mindre än vid en normalvinter. Samtidigt har de rikliga nederbördsmängderna under vintern fyllt på vattenkraftverkens magasin, vilket tillsammans med en god tillgång på både kärnkraft och vindkraft innebär att vi har en mycket god kraftsituation i Norden för tillfället.

Under andra halvan av januari steg dock priserna något då vi hade en period med kallare och torrare vinterväder, men nu har vi återigen en situation med varmare temperaturer och större nederbördsmängder än normalt, vilket har fått priserna att sjunka på nytt.

– Min bedömning är att dagens låga prisnivå på el på spotmarknaden kommer att stå sig under kommande veckor. Min generella rekommendation när man ska välja avtal är att man gör det utifrån sin plånbok och riskbenägenhet, säger Niclas Stålhandske.

Prognoser hittar du i den bifogade Elbarometern (pdf).

För mer information, kontakta:
Carina Netterlind, pressekreterare, tel: 076 103 66 62
Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

*Eventuella förändringar av nätavgifter, lagstadgade skatter samt övriga avgifter under perioden är ej inkluderade.