Pressmeddelande | 2014-01-15 | 11:20

Vattenfall säljer sitt aktieinnehav i polska Enea S.A.

Vattenfall avyttrar hela sin minoritetspost i det polska energiföretaget Enea (Enea S.A.) för motsvarande cirka 2,2 miljarder kronor och slutför därmed försäljningen av sina tillgångar i Polen.

Försäljningen av aktieposten i Enea, motsvarande 18,67 procent av aktiekapitalet, utfördes genom ett auktionsförfarande (accellerated placement) på tisdagen.

Priset per aktie uppgick till 12,50 polska zloty och den totala försäljningssumman blev därmed drygt en miljard polska zloty, vilket motsvarar cirka 2,2 miljarder svenska kronor.

Aktieposten i Enea förvärvades av Vattenfall i november 2008 för motsvarande cirka 4,6 miljarder kronor. Vattenfall har löpande marknadsvärderat aktierna och skrivit ned det bokförda värdet på aktieposten med sammanlagt ca 2,4 miljarder kronor.

För mer information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se