Pressmeddelande | 2014-06-24 | 18:15

"Aros Reflecta” vann arkitekttävlingen för Uppsalas nya kraftvärmeverk

"Aros Reflecta" heter det bidrag som den enhälliga juryn utsett till vinnare för Vattenfalls planerade nya kraftvärmeverk i Uppsala. Liljewall Arkitekter AB står bakom förslaget som utsågs i konkurrens med fyra andra bidrag.

I samarbete med Uppsala kommun och Sveriges Arkitekter, bjöd Vattenfall in till en arkitekttävling för utformning av Uppsalas nya biobränsleeldade kraftvärmeverk i Boländerna. Uppsala kommun och Vattenfall samarbetar både i omställningen till en långsiktig, hållbar och konkurrenskraftig energiproduktion och för att utveckla området Boländerna i Uppsala.

Juryn, som bestått av ledamöter från Uppsala kommun, Sveriges Arkitekter och Vattenfall, motiverar sitt beslut:

"En väl sammanhållen anläggning som samverkar med Uppsalas stadssiluett och miljön i Boländerna. Den samlade byggnadsvolymen med sitt enkla mjuka formspråk uttrycker stadsmässighet och förfining av den industriella verksamheten. Färgmässigt hämtas inspiration från såväl Uppsalas signaturbyggnader som från befintliga industribyggnader."

– Det av juryn utsedda förslaget passar väl in i Uppsalas stadssiluett och ger oss en möjlighet att tillsammans med Uppsala kommun bidra i omställningen till en långsiktig, hållbar och konkurrenskraftig energiproduktion, med en halvering av koldioxidutsläppen jämfört med idag. Vattenfall bidrar på det sättet till att säkra fjärrvärmeleveransen i Uppsala, säger Torbjörn Wahlborg, Vattenfall Nordenchef

Målet med arkitekttävlingen har varit att utveckla ett arkitektoniskt koncept för hur det nya kraftvärmeverket skall se ut och integreras i miljön i Boländerna. Den nya anläggningen kommer att ligga intill existerande anläggningar och det arkitektoniska konceptet ska möjliggöra en layout med funktionell logistik, funktionell lokal design och en god design av de större byggnaderna, särskilt sett tillsammans med stadens siluett och miljön i Boländerna.

- Jag ser fram emot att följa det fortsatta arbetet med kraftvärmeverket Carpe Futurum. Det nya kraftvärmeverket är en viktig del av det nya moderna Uppsala samt av avgörande betydelse i vårt arbete med att reducera koldioxidutsläppen. Jag är säker på att juryns beslut avseende vilket förslag som på bästa sätt uppfyller de höga kraven på hållbarhet, gestaltning och kostnadseffektivitet kommer att slå väl ut, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ett beslut om ett genomförande av projektet fattas tidigast våren 2015, då Vattenfall planerar att ta det slutliga investeringsbeslutet.

För mer information: Se www.vattenfall.se/carpefuturum

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Åke Linander, pressekreterare, mobil: 070-982 67 69

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10,
e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se