Pressmeddelande | 2014-06-27 | 14:42

Pressinbjudan: Med fisken, fisket och fiskaren i fokus

Efter sammanlagt sex års upprustning av dammområdet i Norrfors öppnar nu Vattenfall det vackra området för allmänheten. Dammsäkerhetshöjande åtgärder ligger till grund för alla arbeten och de har i sin tur skapat möjligheter för att utveckla förutsättningarna för fiskvandring från havet.

2008 beslutade Vattenfall att området vid Stornorrfors damm skulle rustas upp. Ett nytt utskov och en ny fisktrappa planerades. Dessutom skulle en fångstarm för smolt (smoltavledare) anläggas för nedåtvandrande fisk. Ett minikraftverk byggdes vid sidan av fisktrappan för att ta tillvara på det "lockvatten" som går till fisktrappans mynning för att locka in fisken i trappan.
Umeå kommun, Vindelälvens fiskeråd, Statens Lantbruksuniversitet (SLU) och Hav- och Vattenmyndigheten har i olika stadier varit involverade i arbetet med fiskvandringsåtgärderna.

Området, med den populära utsiktsplatsen "Laxhoppet", är nu iordningställt med stora grönområden, grillplatser en mindre campingplats och gångbroar över fisktrappan. Cykelleden "Umeleden" binds åter ihop genom området och över dammen.

Den nya fisktrappan har fungerat över förväntan sedan den togs i bruk 2010. Den är en av Europas modernaste och unik i det avseendet att den är "dubbelriktad" – fisk från havet kan vandra uppströms i trappan samtidigt som smolt (ung fisk) kan vandra nedströms, mot havet. Uppvandringen 2013 slog alla tidigare rekord med omkring 15 800 uppvandrade lax- och havsöringar.

Även sträckan från havet till fisktrappan har byggts om. På tre ställen längs den sex kilometer långa sträckan har sprängningar genomförts för att förbättra passagen för uppvandrande fisk; Baggböleforsen, Kungsmofallet och Laxhoppet. Läs mer om fisktrappan här: Stornorrfors fisktrappa

Detta har vi gjort:
Renovering av två dammluckor.
Gång- och cykelvägar samt broar.
Parkeringsplatser för bilar och husvagnar.
Stängsel runt Vattenfalls byggnader.
Public Safety: Stängsel och broräcken vid damm och fisktrappa samt ny brobelysning.
Informationstavlor, rastplatser och utsiktspunkter från gamla krigsvärn på dammen.
Landskapsvård.
Fisktrappa, ytterligare förbättringar.
Fiskvandringsåtgärder vid utskov och "Laxhoppet".
Flyttning och renovering av dammstugan.

Visning av området för media sker:
Måndag 30 juni, kl 13.00

Medverkar gör bland andra:
Åke Forssén, chef Norrfors fiskodling.
Richard f Goosney, sakkunnig fiskvård, Newfoundland, Kanada.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall AB, 070-597 73 38

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se