Pressmeddelande | 2014-06-04 | 08:51

Vattenfall köper vattenkraft i Lule älv

Rimojokk kraftverk kan nu läggas till de övriga 15 kraftverk som Vattenfall äger i Lule älv och efter förvärvet från PICAB äger Vattenfall nu samtliga vattenkraftverk i älven. Rimojokk kommer att producera el till 1.000 hushåll.

– Luleälven har en unik särställning och betydelse i den svenska energiförsörjningen. Vattenfall har nu det fulla ansvaret för denna viktiga energiresurs och kan optimera produktionen i Lule älv, säger Christer Ljunggren, chef för Vattenfall Vattenkraft.

Rimojokk är beläget i Rimobäcken, ett biflöde mellan kraftverken Ligga och Messaure, och är ett mindre så kallat strömkraftverk med två liggande Francisturbiner. Kraftverket utnyttjar strömmande vatten för att driva turbinerna. Något magasin finns inte utan istället finns en så kallad överfallsdamm, utan dammluckor. Nivåregleringen (start och stopp) sköts istället på automatisk väg med en inbyggd nivåautomatik eller med hjälp av fjärrstyrning från driftcentralen i Vuollerim.

Fakta Rimojokk
• 2 st Francisturbiner
• Strömkraftverk
• Vattenflöde 1,2 kubi¬kmeter per sekund
• 90 meter fallhöjd
• 900 kW effekt
• 3 GWh (gigawattimmar) normal årsproduktion
• Överfallsdamm utan luckor

Vattenfall äger och driver 54 större samt 36 (helägda) och 11 (delägda) mindre vattenkraftverk i Sverige. Tillsammans står de för omkring en fjärdedel av Sveriges elproduktion.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Stedt, Media Relations Nordic, Vattenfall, 070-597 73 38