Pressmeddelande | 2014-05-27 | 08:10

Bergsprängartangon får Vattenfalls kulturarvsstipendium

Vattenfalls kulturarvskommitté delar ut Marie Nissers stipendium för 2014 till två projekt: dels en undersökning av genusaspekter i svensk energipolitik, dels en dokumentation av mötet mellan inflyttade norrländska "vattenrallare" och den halländska landsbygdsbefolkningen under byggnationen av kärnkraftverket i Ringhals – möten som ofta ägde rum i Bergsprängartangon, smeknamnet för den lokala dansrestaurangen.

Martin Hultman, Umeå Universitet, och Ann-Sofie Kall, Sveriges Lantbruksuniversitet, får dela på 30.000 kronor för att undersöka genusaspekter i svensk energipolitik. Den tidigare energi- och miljöministern Birgitta Dahl har sagt att "energiområdet på 1980-talet var ett sällsynt utpräglat machosystem i kvadrat". Detta påstående blir utgångspunkten för Hultman och Kalls studie om genusaspekter.

- Ann-Sofie Kall och jag har båda disputerat inom svensk energipolitik i ett historiskt perspektiv. I denna studie kommer vi att undersöka i vad mån energipolitiken har påverkats av genus under 1980-talet och framåt, säger Martin Hultman.

Erik Hallberg, Göteborgs Universitet, får likaså 30.000 kronor för att dokumentera mötet mellan inflyttade norrlänningar och den halländska landsbygdsbefolkningen. Mötesplatsen var ofta "Bergsprängartangon", vilket var smeknamnet på dansrestaurangen Värögården i Värö, Halland.

- De som skulle bygga kärnkraftverket i Ringhals i halländska Värö i början av 1970-talet var till stor del norrlänningar som tidigare byggt framför allt vattendammar. Studien jag ska genomföra är en fördjupning av en bok jag skrivit, "När kärnkraften kom till byn", om hur industrialiseringen påverkade landsortsbefolkningen i Väröbygden, säger Erik Hallberg.

Stipendierna delades ut av Svante Färnbo, ordförande för Vattenfalls kulturarvskommitté, vid en ceremoni den 23 maj i Vattenfalls huvudkontor i Arenastaden, Solna. Under ceremonin redogjorde även fjolårsstipendiaterna för resultatet av sina genomförda projekt om vindkraften som del i det gotländska kulturlandskapet och värmepumpens betydelsefulla utveckling i Sverige.

Marie Nissers stipendium instiftades 2007 för att belöna studier av Vattenfalls eller energibranschens kulturarv i de nordiska länderna. Marie Nisser var professor emerita för industriminnesforskning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Under 23 år, till och med år 2007, ingick hon i Vattenfalls kulturarvskommitté. Stipendiet är på totalt 60.000 kronor.

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Markus Fischer, pressekreterare
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se