Pressmeddelande | 2014-05-28 | 10:37

Fortsatt lågt elpris även i europeisk jämförelse

Vattenfalls Elbarometer för maj visar på ett fortsatt lågt elpris även om en prisuppgång noterades i slutet av månaden. Hälften av reaktorerna i kärnkraftverken är avstängda för sitt årliga underhåll samtidigt som nivån i vattenmagasinen är något under det normala. I en europeisk jämförelse har de svenska konsumenterna bland de lägsta elpriserna just nu.

Efter en nederbördsrik och mild vinter har priserna under våren fortsatt ligga kvar på en låg nivå. Under de vanligen varma sommarmånaderna är efterfrågan låg och prisvariationerna i regel små.

"Det är samtidigt ett bra tillfälle att se över elavtalen då dessa överlag är förmånliga just nu", säger Niclas Stålhandske, tillförordnad chef Vattenfall Försäljning. "Det är i regel förmånligt att teckna avtal när elpriset är lågt, fast varje kund bör fatta beslut om till exempel rörligt eller fast avtal efter sina ekonomiska förutsättningar."

I en europeisk jämförelse tillhör de svenska konsumenterna de som har lägst elpriser i Europa just nu. Svenska hushållskunder betalar för närvarande i genomsnitt ca 1,15 kr/kWh, inklusive el, elnät,

skatt och moms. I EU betalar motsvarande hushållskunder ca 1,83 kr/kWh (+59 procent).
Beräkningen i Energypriceindex har tagit hänsyn till köpkraft i de olika länderna.

Prognoser återfinns i bifogad pdf till höger.

För mer information, kontakta:
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se