Pressmeddelande | 2014-05-27 | 13:04

Vattenfall sänker företagens elkostnader med 20 procent

Nu lanserar Vattenfall tjänsten Energikontrollen som ska hjälpa svenska företag att minska sina elkostnader. Genom att analysera uppgifterna från EnergyWatch PRO räknar Vattenfall med att tjänsten ska kunna sänka energiförbrukningen hos företagskunderna med upp till 20 procent.

Energikontrollen innefattar personlig rådgivning och förbrukningsmätaren EnergyWatch PRO, en datainsamlingsbox anpassad för företag som kopplas till elmätaren. Den visar företagets förbrukning och identifierar energiförbrukningen hos olika förbrukare på företaget. Via en webbläsare kan man hålla koll på elförbrukningen i realtid och därmed kunna hitta de energitjuvar som finns.

Energikontrollen smyglanserades förra året och ett hundratal företag är redan anslutna till tjänsten. När tjänsten nu lanseras är det viktigt att på ett effektivt tillhandahålla tjänsten till våra företagskunder med hjälp av Telias M2M-plattform.

– Energikontrollen har god funktionalitet vilket gör att våra kunder snabbt kan komma igång och energieffektivisera, säger Martin Normark, energirådgivare och produktägare för Energikontrollen på Vattenfall.

Med Energikontrollen får man snabbt koll på vilka förbrukare som är lätta att påverka och därmed kan elkostnaderna sänkas.

– Vi har exempel på företag som sparat över 60.000 kronor per år genom att använda Energikontrollen. Exempel på energitjuvar är företagens datorer, fläktar och belysning som står på även utanför kontorstid, säger Martin Normark.

Tjänsten Energikontrollen har tilldelats medel ut Vattenfalls Miljöfond. För varje såld kilowattimme som märkts med Bra Miljöval och producerats i ett vattenkraftverk, avsätts 0,15 öre per kWh till Vattenfalls miljöfond. Dessutom avsätts 0,15 öre per kWh till en fond för energieffektivisering. Fondens medel används efter samråd med Naturskyddsföringen till effektiviseringsåtgärder där resultatet kan mätas i sparad elenergi.

Läs mer om Energikontrollen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars-Åke Linander, pressekreterare, mobil: 070-982 67 69

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se