Pressmeddelande | 2014-03-27 | 09:00

Lågt elpris leder till att många väljer fast elavtal

Vattenfalls Elbarometer för mars månad visar att av de Vattenfallkunder som nytecknade elavtal under första halvan av mars i år valde 84 procent ett fast elavtal. Det är en ökning med 10 procentenheter jämfört med samma period förra året då 74 procent valde ett fast elavtal.

Slutsatsen man kan dra är att kunderna trots det låga priset på rörligt avtal den här vintern ändå väljer att teckna ett fastprisavtal eftersom priserna på de avtalen också är förmånligare än på länge, faktiskt de lägsta på nästan nio år (juli 2005).

– Vi ser en markant beteendeförändring i år gentemot förra året då drygt 26 procent av de sålda avtalen i mars var rörligt pris och i år är det bara 16 procent. Förändringen visar att kunderna vill ha trygghet och kontroll över sina utgifter och så är det även förmånligt prismässigt att teckna fasta avtal nu, säger Niclas Stålhandske, tf chef Vattenfall Försäljning.

Mars månad har så här långt varit extremt mild och fortfarande är efterfrågan på el lägre än normalt. Samtidigt har de rikliga nederbördsmängderna under vintern fyllt på vattenkraftverkens magasin, vilket tillsammans med en god tillgång på både kärnkraft och vindkraft innebär att vi har en mycket god kraftsituation i Norden för tillfället.

– Kraftsituationen är god och när efterfrågan på el är låg samtidigt som tillgången på el är hög sjunker det rörliga elpriset och sett till marknadens indikationer är trenden fortsatt låga elpriser, säger Niclas Stålhandske.

Prognoser hittar du i den bifogade Elbarometern (pdf).

För mer information, kontakta
Carina Netterlind, pressekreterare, tel: 076 103 66 62

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se