Pressmeddelande | 2014-11-27 | 13:16

Vattenfall prisar plan för energieffektivt Stockholm

När Vattenfall Energy Awards delades ut på KTH Energy Dialogue gick förstapriset till Bram van der Heijde från KIC InnoEnergy Master School för hans examensarbete om hur energianvändningen för nästan 15 000 byggnader i Stockholm kan minskas.

Vattenfall Energy Award är ett pris för det senaste årets bästa masteruppsatser inom energiområdet på KTH. Vinnarna tillkännagavs på KTH Energy Dialogue, som årligen arrangeras av KTH:s energiplattform, och en prissumma på 40 000 kronor från Vattenfall delades mellan de tre bästa bidragen.

Tredje pris i årets Vattenfall Energy Award och ett stipendium på 5 000 kronor gick till Judith Maresa Hartl för hennes arbete om hur solkraft och så kallade "energy kiosks" kan bidra till elförsörjningen bland låginkomsttagarfamiljer i utvecklingsländer i bland annat Asien och Afrika.

Andra pris och ett stipendium på 10 000 kronor tilldelades Rita Bailão Martins Fernandes och hennes studie som visar på fördelarna med att gå över till elektriska fläktar i stället för hydrauliska i bussar och lastbilar.

Första pris och ett stipendium på 25 000 kronor mottogs av Bram van der Heijde för hans examensarbete "Big Data Analytics towards a Retrofitting Plan for the City of Stockholm". Van der Heijdes avhandling summerade och utvärderade bearbetningen av stora datamängder, så kallad "Big Data", rörande energianvändningen för nästan 15 000 byggnader i Stockholm. Detta med målet att hitta mönster och spåra ineffektivitet i användningen.

Vattenfall Energy Award har delats ut för tredje gången. Juryn bestod av fyra professorer från Kungliga Tekniska Högskolan, en representant för Vattenfall och en sakkunnig från tidningen Ny Teknik.

– Traditionen av samarbete mellan Vattenfall och KTH är lång. Samarbetet är viktigt för oss bland annat då det är en del av att säkra våra kommande kompetensbehov. Vi handleder flera ex-jobbare från KTH och studenterna bidrar med nya perspektiv på vår verksamhet genom sitt engagemang och starka intresse, säger Tina Almqvist, ansvarig för arbetsgivarvarumärket på Vattenfall Norden.

Totalt granskades 34 bidrag för Vattenfall Energy Award. De tre finalisterna kom alla från KIC InnoEnergy Master School.

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se