Pressmeddelande | 2014-10-16 | 15:00

Vattenfall avyttrar kraftvärmeverksamhet i Nederländerna

Vattenfall, via dotterbolaget Nuon Energy, säljer sina kraftvärmeverkstillgångar i Utrecht till det nederländska energibolaget Eneco. Försäljningen förväntas vara slutförd den 1 januari 2015.

Avtalet omfattar Nuons fjärrvärmenät i Utrecht samt kraftvärmeverken Lage Weide och Merwedekanaal. Anläggningarna producerar värme för 50 000 privat- och 1 200 företagskunder.

Som en följd av försäljningen kommer cirka 85 anställda i Nuon att gå över till Eneco.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna i uppgörelsen.

Försäljningen förutsätter godkännande från nederländska konkurrensmyndigheter.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.


Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com