Pressmeddelande | 2014-10-30 | 09:00

Vattenfall utreder alternativ för ägandet av brunkolsverksamheten

Vattenfall kommer att utreda olika strategiska alternativ för den tyska brunkolsverksamheten.

Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall:
– Vi har ett tydligt mål att minska våra CO2-utsläpp och ställa om vår produktionsportfölj till mer förnybar produktion. Styrelsen har beslutat att Vattenfall ska undersöka olika möjligheter att skapa en ny, hållbar ägarstruktur för brunkolsverksamheten.

– Vi är medvetna om brunkolets nuvarande och framtida betydelse för den lokala ekonomin och för den tyska energipolitiken. Vi kommer genom hela processen att föra en nära dialog med förbundsstaterna Brandenburg and Sachsen, som båda är viktiga intressenter till Vattenfalls verksamhet i Lausitz-regionen.

Vattenfalls engagemang att fortsätta driva bolagets övriga tyska verksamheter, som fjärrvärme, distribution, försäljning, trading, vindkraft och andra typer av kraftproduktion, är oförändrat.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.


Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com