Pressmeddelande | 2014-09-12 | 15:43

Vattenfall Elbarometer: Varm och torr sommar ger stigande elpriser

Vattenfalls Elbarometer för augusti visar på ett fortsatt lågt elpris men där den torra och varma sommaren och inledningen av hösten har påverkat priserna uppåt. En titt i statistiken för den genomsnittsliga elförbrukningen under ett år visar att vi generellt gör av med hälften av årsförbrukningen under fyra vintermånader.

Elpriserna har under den första halvan av året legat på de lägsta nivåerna på flera år. Den varma och torra sommaren har påverkat priserna uppåt något men sett över längre tid är priserna fortsatt låga.

"Det är ett bra tillfälle att se över sitt elavtal då priserna överlag fortsatt är förmånliga just nu", säger Niclas Stålhandske, tf chef Vattenfall Försäljning.

Förbrukningen under de fyra vintermånaderna dec-mars har under de fyra senaste åren stått för närmare 50% av den totala årsförbrukningen. Vi har haft en varm sommar och temperaturen ligger fortfarande över det normala, men normaltemperaturen faller då vi går mot höst. I och med att det blir kallare ökar behovet av uppvärmning, och därmed också elanvändningen.

Företagen har också kommit igång efter semestrarna, vilket också bidrar till en ökad efterfrågan på el.

Läs mer i den bifogade Elbarometern (PDF 77 kB)

För mer information, kontakta:

Lars-Åke Linander, pressekreterare, tel: 070 982 67 69
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se