Nyhet | 2014-09-05 | 21:45

Vattenfall säljer tysk avfallsförbränningsanläggning

Vattenfall säljer sin majoritetsandel på 85,5 procent av avfallsförbrännings-anläggningen "Müllverwertung Borsigstraße GmbH" i Hamburg till stadens renhållningsbolag. Försäljningssumman uppgår till 67 miljoner Euro (drygt 600 miljoner SEK).

Affären, som ska godkännas av företagens styrelser, staden Hamburgs senat samt kartellmyndigheter, görs mellan Vattenfall Europe New Energy GmbH och det kommunala renhållningsbolaget "Stadtreinigung Hamburg" (SRH). Anläggningens omkring 100 medarbetare kommer att anställas av renhållningsbolaget SRH.

Försäljningen genomförs efter att ett 20-årigt leveransavtal bolagen emellan nyligen löpt ut. Anläggningen producerar värme till fjärrvärmenätet i Hamburg och kan årligen förbränna 320 000 ton hushållsavfall.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com