Pressmeddelande | 2014-12-18 | 15:00

Vattenfall säljer kraftöverföring i UK för 2 miljarder

Vattenfall har sålt infrastruktur för kraftöverföring till vindkraftparken Thanet på Englands östkust för 2 miljarder kronor till elnätsbolaget Balfour Beatty. Försäljningen är ett led i den så kallade ”unbundling”-processen.

Uppgörelsen innebär att Balfour Beatty tar över ägandet av kraftöverföringen från Thanet vindkraftpark. Vattenfall fortsätter att äga och driva de 100 vindkraftverken i Thanet men den producerade elen transporteras hädanefter till det nationella kraftnätet via Balfour Beattys’ distributionsnät.
EUs så kallade ”unbundling package”, stipulerar att ett elbolags produktions- och försäljningsbolag ska separeras från dess distributionsnät.

– Vattenfalls offshore vindkraftverksamhet har en stark position i Storbritannien och vi är angelägna om att fortsätta utbyggnaden av de tre havsbaserade vindkraftparker vi nu äger och driver. När nu denna komplexa affär är genomförd kan vi koncentrera oss på att förstärka våra brittiska vindkraftsatsningar, säger Guy Pierce, ansvarig för Vattenfalls verksamhet i Storbritannien.

– Vi är mycket nöjda att Thanet vindkraftpark nu har lösgjort sina distributionstillgångar Thanet är en framgångsrik vindkraftpark och i och med den här affären kan vi fokusera på att maximera Thanets bidrag till förnybar elproduktion, säger Felix Würtenberger, director Commercial Steering på Vattenfall.

I affären ingår:
En offshore plattform med tillhörande understation.
Två sjökablar (132 kV) på vardera 26,2 kilometer.
Två landkablar (132 kV) på vardera 2,4 kilometer.
En landbaserad understation (Richborough).

  
För ytterligare information kontakta:

Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.