Pressmeddelande | 2015-02-25 | 10:15

Ale El är en av tre nya partners till Vattenfall Försäljning

Fr o m 2015 har Vattenfall tecknat ett flerårigt avtal med Ale El Elhandel som bl a innefattar handel på den gemensamma elbörsen med systemstöd och miljöprodukter från Vattenfalls produktionsanläggningar för förnybar el.

Vattenfall är i dag samarbetspartner till ett 30-tal elhandelsbolag i Sverige. Ca 45 procent av avtalen med dessa aktörer är slutna ramavtal. Under 2014 slöt Vattenfall avtal med tre nya kunder, Ale El Elhandel, Lerum Energi och Mellanskånes Kraft AB.

- Återförsäljarmarknaden omfattar ett knappt 80-tal obundna elhandelsbolag och är en viktig marknad för oss. I storleksordningen handlar det om att vi säljer el motsvarande 5 TWh per år, så totalt är det en stor affär för Vattenfall Försäljning, menar Arne Larsson, säljchef för Reseller Clients Norden Vattenfall.

Vattenfall stödjer på det här sättet återförsäljarledet med att köpa el till så låg risk som möjligt, och samtidigt hjälpa till att prissäkra elhandeln.

Ale El Elhandel ägs av Ale Elförening är en nyetablerad verksamhet sedan 2011, där elhandeln för närvarande omsätter ca 60 GWh årligen med 5 000 kunder.

- Kombinationen av lokal närhet till kunderna och tillgång till Vattenfalls specialistkompetens på elmarknaden ger oss ännu större möjligheter att lyckas på elmarknaden. Därtill ger samarbetet med Vattenfall våra kunder förnyelsebar energi i form av vattenkraft, vilket är en mycket viktig miljöaspekt och en efterfrågad produkt av våra kunder, säger Ale El Elhandels VD, Stefan Brandt.

- Vi har ett flertal bolag som uteslutande handlar med miljömärkt el och det är en positiv utveckling, menar Arne Larsson.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Åke Linander, pressekreterare, +46 70 982 67 69
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se