Pressmeddelande | 2015-01-11 | 21:59

Strömavbrott i spåren av stormen Egon Aktuellt läge 15-01-11 kl 22.15

Vattenfall Eldistribution har sedan lördag haft problem med störningar i eldistributionen på grund av stormen Egon som medfört snö och kraftiga vindar på 25-30 m/sek.

Som mest har ca 16 000 kunder varit drabbade och i nuläget är ca 4000 kunder fortfarande utan el, främst i Västra Götaland.

Vattenfall har haft höjd beredskap sedan i fredags i form av tekniker och skogsmaskiner som arbetar intensivt med fellokalisering och felavhjälpning. Det har varit svåra väderförhållanden och säkerheten för personalen i fält är viktig. Reparationsarbetet pågår hela natten och så snart det blir ljust och vädret tillåter kommer vi att besikta ledningarna med helikopter. Det är omfattande skador på elledningarna vilket gör att vi inte kan ge en prognos just nu för när alla har strömmen tillbaka, men vi försöker så långt det är möjligt att sätta in elverk för att säkra elförsörjningen.

Aktuell störningsinformation finns att få på telefonnummer 020 - 82 58 58, via SMS-meddelande, via vår störnings-App "avbrottsinfo" samt på vår hemsida http://www.vattenfall.se/.