Pressmeddelande | 2015-03-06 | 08:00

Vattenfall ny partner till 2030-sekretariatet

Vattenfall är ny partner i 2030-sekretariatet, som arbetar för att Sverige ska nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta år 2030. Vattenfall är en av Europas största elproducenter med ett starkt fokus på elektrifiering av transporter.

– Omställningen till en fossilbränsleoberoende fordonsflotta är den kanske viktigaste utmaningen Sverige står inför, och vår chans att bli det globala föredöme världen behöver i klimatarbetet. Det är väldigt värdefullt att Vattenfall nu satsar för fullt på denna omställning. Att ha med Vattenfall som partner i 2030-sekretariatets arbete stärker oss oerhört, säger Jakob Lagercrantz, projektledare för 2030-sekretariatet.

Vattenfall bygger nu ut laddinfrastrukturen för elbilar och laddhybrider, är med att bygga upp linjer för laddbara bussar och medverkar till framtagandet av laddbara bilar.

– 2030-sekretariatet har en tydlig och viktig uppgift som vi med glädje ser fram emot att bidra till: att gemensamt jobba mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det är ett viktigt arbete vi har framför oss och vi partners måste alla vara med och bidra med vår olika expertis och kunskaper om bränslen och tekniker. Vi ser fram emot ett mycket intressant 2015 då vi kommer att få mycket uträttat, säger Mattias Tingvall, chef för affärsutveckling på Vattenfall.

Partners till 2030-sekretariatet förbinder sig att medverka till att Sverige år 2030 når en fossilbränsleoberoende fordonsflotta, definierad som 80 % minskad användning av fossila drivmedel, med åtgärder inom bilen, bränslet och beteendet. Som partner förbinder man sig också att stå bakom andra lösningar än de man själv företräder – 2030-sekretariatet är inte ett branschorgan utan en helhetslösning.

– Tyvärr har omställningen tappat fart på sistone, med en avstannande minskning av nya bilars utsläpp, med en långsam minskning av körsträckorna och med ett beteendeskifte som behöver skyndas på. Men förutsättningarna att skynda på omställningen är nu mycket goda – sju av åtta riksdagspartier och ett ständigt växande antal 2030-partners från industri, kommuner och intresseorganisationer bildar en "coalition of the willing" som kommer driva detta i mål, säger Mattias Goldmann, initiativtagare till 2030-sekretariatet.

Samarbetet synliggörs direkt; idag fredag den 6 mars kl 10.30-11.30 håller 2030-sekretariatet ett miniseminarium på temat ”Vad ska laddning kosta? Och när?” med bl.a. Vattenfall. Seminariet är fullsatt men vi har reserverat ett par platser för media – kontakta oss.

För ytterligare information

Se www.2030-sekretariatet.se eller kontakta:
Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, jakob@equest.se
Mattias Tingvall, chef affärsutveckling, Vattenfall, presstelefon: 08-739 50 10
Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@fores.se