Pressmeddelande | 2016-05-20 | 10:40

Nordiska energibolag presenterar gemensamt förslag för att stärka EU:s handelsystem för utsläppsrätter

Nordens tre största energibolag, Fortum, Statkraft och Vattenfall, vill se ett mer effektivt och ambitiöst system för handel med utsläppsrätter i EU. I ett gemensamt förslag, undertecknat av bolagens vd:ar, presenteras idag flera konkreta åtgärder till den revidering som just nu pågår av EU:s utsläppshandelsdirektiv.

Det nya globala klimatavtal som undertecknades i december i Paris tillhandahåller ett internationellt och långsiktigt ramverk med höjda ambitioner för omställningen mot ett samhälle med mycket låga utsläpp av växthusgaser.

För EU:s del utgör systemet för handel med utsläppsrätter en central hörnsten i EU:s klimatpolitik för att reducera utsläppen av växthusgaser med 80-95 % till 2050 samt bidra till att nå de mål som Parisavtalet har satt om att hålla den globala uppvärmningen väl under 2 °C och sträva efter att begränsa den till högst 1,5 °C.

Dessvärre fungerar ETS-systemet inte särskilt väl i dag vilket till stor del beror på det mycket stora överkott av utsläppsrätter som finns i systemet. Överskottet leder till låga CO2-priser och därmed ges inte tillräckliga incitament för investeringar i tekniker med låga koldioxidutsläpp i energisektorn.

Det är därför angeläget att EU:s klimatpolitik anpassas till det nya klimatavtalets mål genom att stärka ETS-systemet i grunden. Vattenfall, Fortum och Statkraft presenterar idag tre konkreta förslag för ett mer robust system och för en snabbare omställning av Europas energisystem.

  • Höjd ambitionsnivå genom snabbare årlig minskningstakt av utsläppstaket i systemet till åtminstone 2,6% från 2021. Detta kan jämföras med dagens 1,74 % och EU-kommissionens förslag på 2,2 %.

  • Minska utbudet av utsläppsrätter motsvarande effekten av nationella överlappande styrmedel.

  • Avvakta med att auktionera utsläppsrätter från Innovationsfonden tills efter 2023 för att minimera risken för nya obalanser i markaden. 


Fortum, Statkraft och Vattenfall är alla starkt engagerade i strävan att bidra till att göra EU:s elproduktion CO2-neutral till år 2050 senast. Ju tidigare ETS-systemet reformeras för att nå EU:s långsiktiga klimatmål, desto lägre kan samhällets kostnader för att nå klimatmålen bli, och desto större förutsägbarhet kommer verksamhetsutövare och investerare att ha.

Fortum Corporation, Statkraft AS, Vattenfall AB

För ytterligare information:

Fortum: Kari Kankaanpää, Senior Manager Climate Affairs, +358 50 4532330, kari.t.kankaanpaa@fortum.com

Statkraft: Knut Fjerdingstad, Press Spokes Person, +47 90186310, knut.fjerdingstad@statkraft.com

Vattenfall: Robert Pletzin, Media Relations Manager EU and Corporate +46 72 516 86 06, robert.pletzin@vattenfall.com

Våra företag representerar ca 305 TWh elproduktion och ca 57 TWh värmeproduktion, med en sammanlagd omsättning på ca 25 miljarder Euro per år (2015).

Fortum

Fortum’s vision is to be the forerunner in clean energy. We provide our customers with electricity, heat and cooling as well as other energy solutions that improve present and future life. Already 64% of our electricity generation is CO2 free. Our main markets are the Nordic and the Baltic countries, Russia, Poland and India. In 2015, we employed some 8,000 energy sector professionals,and our sales were EUR 3.5 billion. Fortum’s share is listed on Nasdaq Helsinki.
www.fortum.com

Statkraft AS

Statkraft is a leading company in hydropower internationally and Europe’s largest generator of renewable energy. The Group produces hydropower, wind power, gas-fired power and district heating and is a global player in energy market operations. Statkraft has 4200 employees in more than 20 countries.
www.statkraft.com

Vattenfall AB

Vattenfall is active in all parts of the energy value chain: from electricity and heat production to distribution, asset optimisation and trading, energy services and sales. Vattenfall’s approximately 28,600 employees work every day to provide society with reliable energy in a safe and sustainable way. Taking the lead in, and profiting from, the transformation to a sustainable energy system across the value chain in northern Europe is a central part of Vattenfall’s long-term strategy.
corporate.vattenfall.com

 

Pressreleasen (PDF 174 kB)