Pressmeddelande | 2016-06-15 | 17:20

Vattenfall beslutar om investering i Forsmark

Vattenfalls styrelse har beslutat att investera i oberoende härdkylning vid Forsmarks tre kärnkraftreaktorer. Nästa steg är ett beslut i Forsmarks Kraftgrupp AB:s styrelse varefter genomförandet kan påbörjas.

Säkerhetsuppgraderingen är ett krav från Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, för att driften ska kunna fortsätta efter år 2020. Projektet att införa oberoende härdkylning på samtliga tre reaktorer i Forsmark kommer att ta flera år och planläggas så att elproduktionen inte ska påverkas under tiden.

– Efter den beslutade avvecklingen av effektskatten i samband med energiöverenskommelsen har Vattenfalls styrelse idag beslutat om nödvändiga säkerhetsinvesteringar. Investeringarna sker parallellt med program för kostnads- och effektivitetsförbättringar med målet att klara konkurrenssituationen på elmarknaden. I och med uppgraderingen kommer reaktorerna kunna leverera el in på 2040-talet, säger Torbjörn Wahlborg, Affärsområdeschef Vattenfall Generation tillika styrelseordförande i Forsmarks Kraftgrupp AB.
 

Motsvarande beslut för Ringhals reaktorer 3 och 4 planeras till början av nästa år.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
 
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se