Pressmeddelande | 2016-05-20 | 09:00

Vattenfall miljardsatsar i Uppsala för att minska koldioxidutsläppen

Vattenfall ersätter torv och olja i Uppsala med förnybara biobränslen. Planen är att investera totalt 3 miljarder närmaste sexårsperioden i klimatförbättrande åtgärder och inkluderar upphandling av ett nytt värmeverk.

Vattenfall har beslutat att gå vidare med projektering av ett nytt värmeverk i Uppsala. En investering att ersätta torv och olja med förnybara biobränslen, kommer att kraftigt sänka koldioxidutsläppen i Uppsala och säkerställa framtida leveranser av klimatneutral värme, kyla och ånga. Det nya värmeverket kan i framtiden kompletteras med en effektiv turbin, för att producera el, om marknadsförutsättningarna förändras. Avsikten är att fatta ett definitivt investeringsbeslut under 2018.

Utöver nytt värmeverk investerar Vattenfall fram till 2022 bland annat i konvertering av befintlig hetvattenpanna till biobränsle, livstidsförlänger pannan samt två äldre avfallsförbränningsanläggningar och konverterar två oljepannor till bioolja samt ytterligare miljöförbättrande åtgärder i Uppsala.

Vattenfalls svenska värmeverksamhet tar i och med dessa omfattande åtgärder ett stort kliv mot att nå målet på 50 procent minskning av koldioxidutsläppen till 2020 och vara koldioxidneutala 2030. Åtgärderna går hand i hand med kommunens högt ställda klimatmål.

- Den utveckling av våra anläggningar vi nu står inför är den största i Vattenfall Värmes historia. För oss är det oerhört viktigt att investera i förnybar produktion för framtida behov av fjärrvärme, ånga och kyla men också att ta höjd för en säker leverans. Initialt lägger vi tyngdpunkten på att konvertera den nuvarande torveldade anläggningen för biobränsle, säger Adrian Berg von Linde, chef för affärsutveckling på Vattenfall Värme Sverige.

Investeringarna ger handlingsfrihet inför framtiden och en möjlighet att säkerställa kapaciteten i takt med att Uppsala växer.

- För Vattenfall är det viktigt att utveckla nya tjänster och produkter i det nya energilandskapet samtidigt som vi ser det som väldigt viktigt att säkerställa klimatneutrala värmeleveranser.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Åke Linander, pressekreterare, mobil: 070-9826769

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10,
e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Dokument

Vattenfallmiljardsatsar i Uppsala för att minska koldioxidutsläppen (PDF)