Pressmeddelande | 2016-02-12 | 11:10

Vattenfall säkrar fjärrvärmeförsörjningen i Hamburg

Vattenfall har beslutat att investera 83,5 miljoner euro för renovering av kraftvärmeverket Wedel i västra Hamburg. Investeringen är nödvändig för att säkra stadens värmeförsörjning för de närmaste åren och för att uppfylla ställda miljökrav.

Vattenfall och staden Hamburg samarbetar för att utforma en långsiktig lösning för att säkra stadens värmeförsörjning och ersätta det koleldade kraftvärmeverket.

- Parallellt med renoveringen av kraftverket i Wedel utvecklar Vattenfall ett koncept för att göra värmeverksamheten i Hamburg klimatneutral till 2050. Det kan innehålla värmelagring, elbaserad värmeproduktion, spillvärme från industrier, decentraliserad produktion och möjligen ett gasbaserat kraftvärmeverk som ska ersätta det befintliga kraftverket. Konceptet utvecklas i nära samråd med staden Hamburg, säger Tuomo Hatakka, chef för affärsområdet Värme inom Vattenfall.

Med start sommaren 2016 kommer kraftvärmeverket Wedel att renoveras för att säkerställa stadens värmeförsörjning ytterligare några år och möta nya miljökrav. Det gäller framför allt turbinerna, värmepannan och anläggningens kontrollsystem. De flesta renoveringsarbetena planeras göras i underhållsperioderna under sommarmånaderna 2016 till 2018.

För ytterligare information: Vattenfalls pressavdelning, telefon: +46-8-739 50 10, e-mail: press@vattenfall.com

Dokument