Pressmeddelande | 2016-11-19 | 10:46

Vattenfall säljer två avfallsvärmeverk i Tyskland

Vattenfall säljer de två tyska avfallsvärmeverken Lauta och Rüdersdorf till STEAG.

STEAG äger redan 25,1 procent i Lauta men tar nu över resterande aktier från Vattenfall. Rüdersdorf-verket är helägt av Vattenfall. Båda verken har en förbränningskapacitet på 475 000 ton per år.

– För Vattenfall är det här ett viktigt strategiskt steg i förändringsprocessen i Tyskland med fokus på expansion av vind, värmeaffären i Berlin och Hamburg, våra elnät och lokala energitjänster, säger Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls affärsområde Värme.

De cirka 100 anställda som berörs kommer att följa med i köpet som beräknas genomföras under första halvåret 2017.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Godkännandet i Vattenfall GmbH:s högsta ledning kommer att beslutas i december. Tyska anti-trustmyndigheten har redan godkänt övertagandet.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com