Pressmeddelande | 2016-07-07 | 10:00

Vattenkraftens betydelse blir allt viktigare

I början av juli passerade Vattenfalls vattenkraftproduktion en historisk nivå. Sedan starten av den kommersiella vattenkraftproduktionen 1911 har Vattenfalls vattenkraftverk i Sverige producerat över 1800 TWh (terawattimmar) eller 1 800 000 000 000 kWh (kilowattimmar) el. Det räcker till att förse en stad med 75 000 invånare, till exempel Luleå, med elkraft i drygt 1800 år!

– Vattenkraften har sedan produktionsstarten och utbyggnadsepoken spelat avgörande roller för Sveriges utveckling. Fram till mitten av 1960-talet var tillgången på vattenkraftel en viktig förutsättning för Sveriges industrialisering och välfärdsbygge. Under åren som följde spelade vattenkraften rollen som en viktig baskraft tillsammans med kärnkraften. Nu går vattenkraften in i en ny roll, nämligen som en möjliggörare för ett 100 % förnybart energisystem, säger Mats Brännström, produktionschef på Vattenfall Vattenkraft AB.

Den svenska vattenkraftproduktionen svarar idag för ca 45 % av landets totala elproduktion.  I takt med allt mer vind och sol i energisystemet så kommer efterfrågan på vattenkraftens unika egenskaper att snabbt reglera elproduktionen att växa.

– Vi är naturligtvis stolta över att få utveckla Vattenfalls vattenkraftanläggningar både då och i framtiden. Det arbetet fortsätter nu framåt och kommer då inte bara att handla om tekniska förnyelser utan även om att stärka miljöprestandan i våra anläggningar, förklarar Mats Brännström.

Vattenfall äger och driver cirka 100 vattenkraftverk i Norden. Merparten finns i Sverige och en del i Finland. Totalt svarar vattenkraftproduktionen för ungefär 20% av Vattenfall totala elproduktion.

Läs mer om Vattenfalls vattenkraft

För ytterligare information kontakta:
Peter Stedt, pressekreterare, 070-597 73 38

Vattenfalls pressavdelning, 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se
Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med 28 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att vara ledande inom hållbar produktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.


Dokument